• Professor VIRGIL POPA Ph.D. (Valahia University of Târgovişte, Romania)

  • Professor THEODOR VALENTIN PURCĂREA Ph.D. (Romanian-American University, Bucharest, Romania)

  • Associate Prof. MIRCEA DUICĂ Ph. D. (Valahia University of Târgoviște, Romania