Symposium 2009

Reproiectarea Managementului Lanțului Logistic pentru un Răspuns Eficient Consumatorului în Condiții de Criză
Târgovişte
24-25 aprilie 2009
COMITET ŞTIINŢIFIC

Prof. dr. VIRGIL POPA
Prof. dr. THEODOR VALENTIN PURCĂREA
Prof. dr. IOAN CONSTANTIN DIMA
Prof. dr. ANA – LUCIA RISTEA
Prof. dr. GHEORGHE EPURAN
Secretar: lector dr.  NELU FLOREA

PROGRAM

VINERI

24.04.2009

9.00 – 10.00PRIMIREA INVITAŢILOR
10.00 – 11.00 DESCHIDEREA SIMPOZIONULUI

Cuvânt înainte:
Prof.dr. Ion CUCUI
Rectorul Universităţii Valahia din Târgovişte

Cuvânt de salut:
Prof.dr.Virgil POPA
Universitatea Valahia din Târgovişte
Membru Board ECR România
Membru CSCMP (Supply Chain Management Professionals)

Cuvânt înainte:
Prof.dr.Valeriu IOAN – FRANC
Dir. Gen. Adj. INCE
Institutul Naţional de Cercetări Economice

Cuvânt înainte:
Prof.dr. Theodor Valentin PURCĂREA
Universitatea Româno – Americană, Preşedintele Comitetului Român al Distribuţiei
Membru Board AIDA Bruxelles

11.00 – 11.30 PAUZĂ DE CAFEA 
11.30 – 13.00SESIUNE PLENARĂ
11.30 – 12.00Prof.dr.Virgil Popa – Managementul colaborativ interorganizaţional. Un nou model de creştere comună în afaceri (JAG – JOINTLY AGREED GROWTH)
12.00 – 12.30Prof.dr. Theodor Valentin PURCĂREA – Preocupări actuale în abordarea Răspunsului Eficient pentru Consumator(ECR). Disciplina valorii ca megatendinţă şi angajamentul privind valoarea pentru client
12.30 – 13.00Prof.dr. Valeriu IOAN-FRANC, Prof.dr. Ana-Lucia RIST – Organizarea şi guvernanţa reţelelor de distribuţie 
13.00 – 14.00MASĂ PRÂNZ ÎN INCINTA CENTRULUI DE CONFERINŢE
14.00 – 18.00

Secţiunea DEMAND SIDE

moderatori:

prof.dr. Ana-Lucia RISTEA
prof.dr. Gheorghe MEGHIŞAN
conf.dr. Andrei TOMA

14.00 – 14.20EPURAN Gheorghe, BARIN Ioana – Managementul categoriei tutun
14.20 – 14.40EPURAN Gheorghe, ZAIŢ Luminiţa – Market driven management – interferenţa celor 5C
14.40 – 14.55 TOMA Andrei – Loialitatea  consumatorilor – factor al succesului întreprinderii în economia de piaţă
14.55 – 15.10POPA Virgil, NIŢĂ Alina – Managementul categoriei băuturilor nealcoolice – Studiu de caz Tymbark Maspex România
15.10 – 15.25PRADA Sorin – Evaluarea personalului vânzător dintr-un centru comercial ca sistem colaborativ între managementul centrului şi chiriaşi cu scopul creşterii satisfacţiei clienţilor
15.25 – 15.35ZAHARIA (CRIVAC) Georgeta – Mihaela, MARIN Roxana Maria – Consumatorii – “Coproducători” ai produselor
15.35 – 15.50ZAIŢ Luminiţa, NICHIFOR Bogdan – Managementul relaţiilor cu clienţii pe piaţa afacerilor – dimensiuni şi perspective strategice
15.50 – 16.00DUHALM Simona – Optimizarea promovărilor în condiţii de criză
16.00-16.30

PAUZĂ DE CAFEA

16.30 – 16.40DANU Marcela Cornelia – Riscul de lansare a noului produs în condiţii de criză
16.40 – 16.50DANU Marcela Cornelia – Dimensiuni ale riscului perceput de către consumator în procesul decizional de cumpărare
16.50 – 17.00MEGHIŞAN Georgeta-Mădălina – Optimizarea politicii de publicitate în telecomunicaţiile mobile
17.00 – 17.15NICHIFOR Bogdan – Punerea în valoarea la locul vânzării. Practici utilizate în sistemul cash and carry
17.15 – 17.30UDRESCU Doina, COCOR Monica – Consideraţii teoretice şi practice privind clauzele contractuale abuzive. Identificare. Eliminare
17.30 – 17.40HARALAMBIE George Alin – Strategia U.E. privind protecţia consumatorilor
17.40 – 17.50ŢUGUI Valentina – Sistemul de management al relaţiilor cu clienţii
17.50 – 18.00ZEGHERU Dan – Cezar, TALIANU Irina (Şaigău) – Locul si rolul protecţiei consumatorului în ,,managementul lanţului logistic’’ în perioada de criză
14.00 – 18.00

Secţiunea SUPPLY SIDE

moderatori:

prof.dr. Dorina TĂNĂSESCU
prof.dr. Ioan CONSTANTIN DIMA
prof.dr. Delia POPESCU

14.00 – 14.15DIMA Ioan Constantin , STEGĂROIU Ion – Nonlogistica firmei – o logidramă pentru firmă
14.15 – 14.30MEGHIŞAN Gheorghe, MEGHIŞAN Georgeta-Mădălina – Analiza pieţei de telecomunicaţii mobile din România
14.30 – 14.45TĂNĂSESCU Dorina, POPESCU Delia, PRUNACHE Mircea – Instabilitatea resursei umane(soldaţi şi gradaţi voluntari) în cadrul centrului de aprovizionare, transport şi deservire; cauze, consecinţe şi căi de ameliorare
14.45 – 15.00FLOREA Nelu – Pilotarea şi optimizarea supply chain
15.00 – 15.10BARIN Ioana, PRIHOANCĂ Diana – Administrarea lanţului secundar de aprovizionare
15.10 – 15.20MAN Mariana, BĂICOIANU G. – Consideraţii privind costurile implementării studiului logistic în firmă
15.20 – 15.30BADEA Leonardo, BĂICOIANU G. – Consideraţii privind costurile ocazionate de logistica firmei
15.30 – 15.40ERCULESCU Gheorghe – Managementul lanţului de distribuţie al produselor alimentare proaspete – fructe
15.40 – 15.50FLOREA Nicoleta – Obţinerea excelenței performanţe de-a lungul SCM prin oameni performanţi
15.50 – 16.00ANGHELUŢĂ Andrei – O soluţie la criza economică cu privire la cheltuielile de transport: competiţie şi inovare
16.00-16.30

PAUZĂ DE CAFEA

16.30 – 16.45Prof. dr. POPA Virgil, TOPOLICĂ Magdalena – Performanţa lanţului de aprovizionare/distribuţie SC şi managementul colaborativ prin tabloul de bord comun
16.45 – 17.00CIUREA V., PANAGOREŢ D. – Abordarea sistemică a logisticii firmei
17.00 – 17.15CĂLINESCU M., PANAGOREŢ D. – Locul şi importanţa logisticii în organizarea structurală a firmei
17.15 – 17.30UŢĂ (STANCU) Tatiana , Ion Iulia (Daviţoiu) Daciana – Analiza pieţei de furnizare şi selecţia furnizorilor
17.30 – 17.45ŞTEŢ Mihaela – Rolul logisticii în relaţia cu clienţii
17.45 – 18.00ALMĂŞAN Oana – Managementul lanţului de distribuţie în sistemele de învăţământ superior 
14.00 – 18.00

Secţiunea ENABLERS & INTEGRATORS


moderatori:

prof.dr. Ion STEGĂROIU
prof.dr. Gheorghe EPURAN
conf.dr. Maria – Claudia SURUGIU

14.00 – 14.15SURUGIU Maria-Claudia, BARNA Oana-Vasilica – Echipament de identificare a vagoanelor pe calea ferată
14.15 – 14.30COMAN (ANDREI) Narcisa – Exercitarea controlului de gestiune pe baza modelului costului pe activităţi (Activity Based Costing)
14.30 – 14.45ROŞCA Remus Dorel – Cultura calităţii – softul unei organizaţii capabile să creeze valoare pentru client
14.45 – 15.00COMAN Marius – Tabloul de bord – instrument al conducerii strategice a întreprinderii
15.00 – 15.15LĂZĂRICĂ Marinela – Optimizarea lanţului creării de valoare în domeniul e-commerce prin soluţii informatice open-source
15.15 – 15.30ŞTEŢ Mihaela – Metode de previziune în canalul logistic
15.30 – 15.45HARALAMBIE George Alin – Comerţul electronic în România
15.45 – 16.00STANCIU Ionela Cornelia, TODEA Nicolae – Dificultăţi ale comerţului electronic în România
16.00-16.30

PAUZĂ DE CAFEA

16.30 – 16.45CROITORU Gabriel, CUMPĂNAŞU Vasile, MIHAI Daniel – Managementul strategic al afacerilor electronice
16.45 – 17.00FEIER Daniela, TILEA Doina – Performanţele lanţului logistic SAP
17.00 – 17.15CIOARĂ Marius Alexandru, DINEŞ Nicolae – Marketing electronic şi e-Business în condiţii de criză economică
17.15 – 17.30DUICĂ Mircea, DUICĂ Anişoara – CIMOSA în managementul proiectelor SCM
18.00 – 18.30

ÎNCHIDEREA SIMPOZIONULUI

19.30 – 22.00

MASA DE SEARĂ

RESTAURANT UP TOWN

COMPLEX MONDIAL

SÂMBĂTĂ

24.04.2009
10.00 – 13.00

PROGRAM TURISTIC
VIZITĂ CURTEA DOMNEASCĂ
MÂNĂSTIREA DEALU

SPONSORI:
S.C. JARJAT S.R.L