Symposium 2006

Strategia ECR și Managementul Lanțului Logistic
Târgovişte
8-9 decembrie 2006

 

 VINERI 8.12.2006
 9.00 – 10.00

 PRIMIREA INVITAŢILOR

(Biblioteca Multimedia 1 – Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35)

10.00 – 10.30  DESCHIDEREA  SIMPOZIONULUI
10.30 – 11.00 

 Cuvânt înainte: Prof. dr. ION CUCUI – Rectorul Universităţii Valahia din Târgovişte

Cuvânt de salut:

11.00 – 11.30 Prof. dr. Virgil Popa, Departamentul ECR, Universitatea  Valahia din Târgovişte – Procese de învăţare şi antrenare în bunele practici manageriale ECR (Efficient Consumer Response – Răspuns eficient consumatorului)
11.30 – 12.00  PAUZĂ DE CAFEA
12.00 – 12.20  Prof. dr. Ana Lucia Ristea, Director Departament Cercetări, prof. dr. Ion Stegăroiu, Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Valahia din Târgovişte – IMM-urile româneşti, potenţiale victime ale erei e-business
12.20 – 12.40  Conf. dr. Laurenţiu Tăchiciu, Head of the Department of Commerce, Academia de Studii Economice Bucureşti – Subcontractarea serviciilor logistice si viitorul ECR
12.40 – 13.00 Asist. drd. Florea Nelu, Univ. AL. I Cuza – Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Catedra de Management – Marketing – Creşterea flexibilităţii firmelor prin externalizarea activităţilor
13.00 – 13.20Ec. Aurelian Ionescu, Departamentul ECR, Universitatea Valahia din Târgovişte – Tehnologia identificării prin frecvenţe radio (RFID)
 13.20 – 13.30 ÎNTREBĂRI, CONCLUZII
13.30 – 14.30  MASĂ DE PRÂNZ
14.30 – 14.50Prof. dr. Virgil Popa, Departamentul ECR, Universitatea Valahia din Târgovişte – Managementul relaţiei cu furnizorii (SRM – Supplier Relationship Management), fundament al SCM pentru un răspuns eficient consumatorului
14.50 – 15.10  Conf. dr. Sorin Toma, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ – Toyotism şi lean management
15.10 – 15.30  Prof. dr. Carmen Costea, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ – Abordări societale privind fidelizarea relaţiilor cu clienţii
15.30 – 15.50  Prof. dr.Dorina Tănăsescu, drd.Irina Ionescu, Universitatea Valahia din Târgovişte – Calitatea strategică a ofertei educaţionale
15.50 – 16.10Asist. drd. Antonoaie Cristina, Universitatea Transilvania Braşov – Tabloul de bord
16.10 – 16.30ÎNTREBĂRI. CONCLUZII.
 SÂMBĂTĂ 9.12.2006
10.00 – 10.45

Generarea unei platforme de învăţare şi cercetare pentru studenţi, viitori participanţi la Olimpiada ECR Europe

Tabloul de bord, instrument de conducere al unei organizaţii din lanţul de distribuţie

Studenţi: Topolică Maria Magdalena, Mitoi Marilena, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Management, an IV

Profesor coordonator: prof. dr. Virgil Popa

Optimizarea disponibilităţii la raft pentru un răspuns eficient consumatorului

Student: Vlădulescu Emanuel, Facultatea de Ştiinţe  Economice, Specializarea Marketing, an IV

Profesor coordonator: prof. dr. Virgil Popa

10.45 – 11.00  ÎNCHIDEREA SIMPOZIONULUI
11.00 – 14.00VIZITĂ CURTEA DOMNEASCĂ ŞI MĂNĂSTIREA DEALU
 

 SPONSOR: S.C. JARJAT S.R.L.