Symposium 2005

Strategia ECR și Managementul Lanțului Logistic
Târgovişte
28-29 ianuarie 2005
  VINERI 28.01.2005
 09.00 – 10.00 PRIMIREA INVITAŢILOR
 10.00 – 10.30 DESCHIDEREA SIMPOZIONULUI
10.30 – 11.00

Cuvânt înainte:

Prof.dr. ION CUCUI, rectorul Universităţii Valahia din Târgovişte

Cuvânt de salut ECR Europe şi ECR Academic Partnership:

Prof.dr. Virgil Popa – Director Departament ECR – Universitatea Valahia din Târgovişte

Cuvânt înainte Institutul Naţional de Cercetări Economice:

Prof.dr.Valeriu Ioan–Franc – Dir. Gen. Adj. INCE – ECR, O FILOSOFIE CARE TREBUIE DOBÂNDITĂ: parteneriatul academic se formează, cine-i  va prelua mesajul?

Prof.dr. Theodor Purcărea – Universitatea Româno – Americană, Preşedintele Comitetului Român al Distribuţiei

11.00 – 11.30Prof.dr. Virgil Popa – Director Departament ECR – Universitatea  Valahia din Târgovişte – Evoluţia ECR. Standardizarea globală a proceselor de afaceri 
11.30 – 12.00PAUZĂ DE CAFEA
12.00 – 13.30

Secţiunea DEMAND SIDE 

moderator Prof.dr. Theodor Purcărea

12.00 – 12.10Prof.dr. Adriana Olaru – Universitatea „Dunărea de Jos” – GALAŢI – Managementul valorii pentru client: pârghii de susţinere
12.10 – 12.20Prof.dr. Gh. Gh. Ionescu – Universitatea de Vest TIMIŞOARA, Lect. univ. Elisabeta Ionescu – Universitatea  Aurel Vlaicu ARAD – Moralitatea practicilor de vânzare
12.20 – 12.30Conf.dr. Iuliana Ciochină, Asist.drd. Eugenia Popa – Universitatea „C-tin Brâncoveanu”- PITEŞTI/ RÂMNICU VÂLCEA – Cererea, factor de influenţă în planificarea activităţii firmei
12.30 – 12.40As.drd. Bădicu Georgiana – Universitatea Valahia din TÂRGOVIŞTE – Colaborarea – cheie a succesului ECR şi SCM
12.40 – 12.45Asist.drd. Benea Ciprian-Benjamin, Asist.drd. Sasu Dinu – Universitatea din ORADEA – Reţeaua de distribuţie descentralizată şi avantajele sale
12.45 – 12.55Conf.dr. Rozalia Nistor, Asist.drd. Alexandru Căpăţână – Universitatea  „Dunărea de Jos” GALAŢI – Avantajele externalizării activităţilor de management al relaţiilor cu clienţii
12.55 – 13.05Conf.dr. Avram Tripon – Universitatea “Petru Maior” TÂRGU MUREŞ – Aspecte inovative în managementul cererii
13.05 – 13.15Lect.drd. Claudiu Emil Ionescu – Universitatea de Vest TIMIŞOARA – Aspecte privind relaţia design – marketing
13.15 – 13.25Lect.dr. Negruşa Adina Letiţia – Universitatea Babeş –Bolyai – CLUJ NAPOCA – Unele consideraţii privind strategii în piaţa de retail din România
13.25 – 13.30CONCLUZII. ÎNTREBĂRI?
13.30 – 14.30PAUZĂ DE MASĂ – RESTAURANT MONDIAL (etaj)
14.30 – 16.30

Secţiunea SUPPLY SIDE

moderator prof.dr. Ana Lucia Florea

14.30 – 14.45Prof.dr. Ana Lucia Florea, Prof.dr.Valeriu Ioan-Franc – Universitatea Valahia din TÂRGOVIŞTE – Managementul de distribuţie: o nouă optică de a privi interacţiunea dintre producători şi distribuitori
14.45 – 15.00Prof.dr. Ion Stegăroiu Universitatea Valahia din TÂRGOVIŞTE – Paradigma SCP (Structură, Comportament, Performanţă) şi ECR
15.00 – 15.15Prof.dr. Virgil Popa – Universitatea Valahia din TÂRGOVIŞTE – Folosirea modelului MOSC  în proiectarea şi optimizarea unui lanţ de distribuţie ( Exemplul 1-ARCTIC, Exemplul 2-COMPAN)
15.15 – 15.25Asist drd. Nelu Florea,  Asist drd. Catalin Clipa – Universitatea Al. I. Cuza IAŞI – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – introducere, bazele, edificiul, originea şi istoricul SCM
15.25 – 15.35Lect.drd. Eugenia Antonescu – Universitatea „C-tin Brâncoveanu” – PITEŞTI – Importanţa stabilirii termenului de valabilitate la produsele alimentare
15.35 – 15.45As. Maria Claudia Surugiu Universitatea Politehnică BUCUREŞTI – Realizarea unui plan de transport pentru un sistem de distribuţie mărfuri
15.45 – 15.55Asist.drd. Gianina Bleoju – Universitatea „Dunărea de Jos” – GALAŢI – Personalizarea ofertei – soluţie de succes a unei strategii de firmă
15.55 – 16.00 CONCLUZII
16.00 – 16.30PAUZĂ DE CAFEA
 16.30 – 17.50

Secţiunea ENABLERS

moderator prof.dr. Ion Năftănăilă

16.30 – 16.40  Prof. dr. Ion Năftănăilă – Academia de Studii Economice BUCUREŞTI – Teoria restricţiilor în SCM
16.40 – 16.50Conf. dr. Avram Tripon – Universitatea “Petru Maior” Târgu Mureş – Comunicare şi tehnologii manageriale
16.50 – 17.00Asist. drd. Ana Maria Macovei – Universitatea Ştefan cel Mare – SUCEAVA – Problema utilizării optime a unor resurse pentru obţinerea unui cost minim
17.00 – 17.10Asist. drd. Şteţ Mihaela – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” ARAD, filiala Baia Mare – O analiză SWOT relativă la comerţul electronic în distribuţia urbană a mărfurilor
17.10 – 17.20Asist. drd. Marinela Lăzărică – Universitatea „C-tin Brâncoveanu” – PITEŞTI – Evoluţia şi revoluţia ebXML
17.20 – 17.30Prof. dr. Virgil Popa, Ec. Aurelian Ionescu – Dep. ECR – Măsurarea performanţei alianţei prin ECR GlobalScoreCard şi SCM
17.30 – 17.40Asist. drd. Denisa Trandafiroiu – Universitatea Valahia din TÂRGOVIŞTE – Evoluţia şi implicaţiile comerţului electronic pentru o mai bună servire a clienţilor
17.40 – 17.50Asist. drd. Şteţ Mihaela – Universitatea  de Vest „Vasile Goldiş” ARAD, filiala Baia Mare – De la distribuţia mărfurilor la  logistica urbană
17.50 – 18.00CONCLUZII
19.00 – 21.00MASA DE SEARĂ – RESTAURANT VALAHIA (etaj)
 SÂMBĂTĂ 29.01.2005
10.00 – 11.00PANEL(Workshop): Perspectiva ECR şi SCM şi adaptarea managementului românesc la standardizarea globală – moderator nespecificat
11.00 – 11.45 Generarea unei platforme de învăţare şi cercetare Academic Partnership România – viitor membru fondator al ECR ROMÂNIA – în conformitate cu programul  ECR General Learning Programme
11.45 – 12.00ÎNCHIDEREA SIMPOZIONULUI
 

SPONSORI:

S.C. COMPAN S.A.

S.C. CONTRUST S.R.L.

S.C. JARJAT S.R.L.

FUNDAŢIA DAVID