Istoric ROMANIA

Apariţia ECR în România

Urmarea participării la prima Conferinţă ECR Europe ce a avut loc la Geneva în 25-26 februarie 1996, a Preşedintelui-Director General al S.C. RESCOPA S.A., drd. Virgil Popa, a apărut un prim semnal în Monitorul Comerţului Românesc nr.3, mai-iunie 1996, revistă specializată a Ministerului Comerţului, sub forma articolului “Un nou concept al relaţiilor dintre industrie şi comerţ: ECR”.

În 6 decembrie 1996, la Târgovişte, sub coordonarea Comitetului Român al Distribuţiei (C.R.D.), prin preşedintele acestuia, dr. Theodor Purcărea, împreună cu S.C. RESCOPA S.A., prin drd. Virgil Popa, se organizează primul Simpozion Naţional ECR, la care participă peste 100 de personalităţi ale vieţii ştiinţifice, economice şi politice din România. Cu această ocazie sunt făcute cunoscute conceptele strategiei transorganizaţionale “Working together to fulfill consumer wishes better, faster and at less cost” (“Să lucrăm împreună pentru a satisface mai bine cerinţele consumatorilor, mai rapid şi cu costuri mai mici”).

Simpozionul a avut un mesaj de deschidere de la CIES-The Food Business Forum (unicul forum mondial al producătorilor şi distribuitorilor de bunuri de consum), iniţiatorul în Europa al ECR Europe.

În anul următor, tot la Târgovişte, sub egida C.R.D., Universităţii Valahia şi S.C. RESCOPA S.A., în 26 septembrie 1997 se organizează al doilea Simpozion Naţional ECR, la care participă circa 120 de oameni de afaceri, personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi universitare.

În presa de specialitate, prin articole [articole in presa de specialitate] se prezintă conceptele ECR. Presa şi media prezintă manifestarea ca o reuşită a implementării teoriei şi practicii firmelor transnaţionale în mediul economic turbulent din România. O sinteză a evoluţiei conceptului ECR este prezentată în Economistul nr.575/2000.

În anii 1998-2001, problematica la zi despre ECR a fost dezbătută cu ocazia Adunărilor generale anuale ale Comitetului Român al Distribuţiei, care au avut la ordinea de zi şi comunicări ştiinţifice. De remarcat este că în cadrul Conferinţei “Magazinul Progresiv” ce a avut loc în 14-16 martie 2001 la Sinaia (sponsor Unilever), alături de firme de producţie şi distribuţie mondiale, precum şi de firme de consultanţă (ACNielsen, Henkel, MEMRB, Procter & Gamble, Coca-Cola, GFK, Unilever, British American Tobacco), Universitatea Valahia, prin Departamentul ECR, a participat la prezentări despre: strategii de merchandising, Category Management, managementul şi măsurarea valorii la consumator şi alte teme pertinente.

În septembrie 2000, în Editura Economică, este lansată lucrarea “ECR-Răspuns eficient pentru consumator; strategii, politici, tehnici, instrumente” de către participantul la toate Conferinţele ECR Europe, dr. Virgil Popa.

Prezenţa tot mai activă a firmelor de producţie şi distribuţie, ca şi a celor de consultanţă cu activitate mondială, va genera începând cu acest an o pătrundere agresivă a conceptelor ECR, Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Supplier Relationship Management, Continuous Replenishment şi a altora în limbajul comun al profesioniştilor ce lucrează în filiale ale acestora. Pionierat în aplicarea bunelor practici ECR.